Kiira Kirjosana ja kumppanit Toimivaa konetta rakentamassa

Avoin kirje Valviraan Kirsi Liukkoselle ja Tarja Holille

Valviran ryhmäpäällikkö Kirsi Liukkonen sekä

Terveydenhuollon valvontaosaston johtaja Tarja Holi

 

Esititte Valviran nettisivuilla 5. syyskuuta 2017 julkaistussa kroonisen väsymysoireyhtymän (CFS) hoitopolkua koskevassa tiedotteessanne[¹], että kognitiivis-behavioristisen terapian (CBT) ja vähittäisen liikunnan lisäämisen (GET) tehosta on näyttöä CFS:n hoidossa ja että näiden hoitojen saatavuus pitäisi taata kaikkialla maassamme. Tästä tiedotteesta uutisoitiin myös Suomen Lääkäriliiton julkaisemassa Lääkärilehdessä[²].

 

Väitteenne näiden hoitojen tehosta ei pidä paikkaansa. Niiden sisältyminen joidenkin maiden virallisiin hoitosuosituksiin on pohjautunut mittavimpaan ja kalleimpaan asiaa koskevaan tutkimukseen (nk. PACE-Trial)[³], jonka tuloksia sen tekijät luonnehtivat erinomaisiksi. Riippumattomien, mm. tilastometodologisten, asiantuntijoiden jälkitarkastukset ovat kuitenkin asettaneet PACE-tutkijoiden esittämät johtopäätökset erittäin kyseenalaiseen valoon. Sekä tutkimusasetelmassa että -metodiikassa esiintyi tieteellisen uskottavuuden kannalta vakavia, tarkoitushakuisuuteen viittaavia ongelmia. Kerätty materiaali ei todellisuudessa kertonutkaan CBT:n ja GET:n menestyksestä vaan päinvastoin osoitti, että hoidoista saatu hyöty oli häviävän pieni, vain noin puolenkymmentä prosenttia, kun hoidollinen lumevaikutuskin voi olla jopa 40 % (J. Korkeila).  Tulokset ilmensivät pikemminkin potentiaalista haittaa.[⁴][⁵][⁶][⁷][⁸][⁹] Samasta aiheesta on julkaistu muutamia suppeampia tutkimuksia, joista osa näyttäisi tukevan näitä kiisteltyjä hoitoja. Myös niissä on merkittäviä puutteita hyvän tieteellisen tutkimuksen periaatteita vasten arvioituna.[¹⁰] CBT:n ja GET:n vahingollisuudesta sen sijaan on tutkimuksellista näyttöä.[⁴][⁵][⁶][⁷][⁸][⁹][¹¹][¹²][¹³]

 

Maailmanlaajuinen tiedeyhteisö on tunnistanut kroonisen väsymysoireyhtymän jo vuosia somaattiseksi sairaudeksi[¹⁴], jota tulisi hoitaa oireenmukaisesti kansainvälisiä suosituksia[¹⁵][¹⁶] noudattaen. Tieteelliset tutkimusprojektit tuottavat jatkuvasti lisää tietoa sairauden aiheuttajista ja hyödyttävistä hoidoista.[¹⁷][¹⁸][¹⁹][²⁰] Hoidon kärki tulisi kohdistaa sairauden todellisiin syihin sitä mukaa kuin ne selviävät. On siis korkea aika hylätä vanhentunut ja vääräksi osoitettu käsitys CFS:stä psykiatrisena ongelmana, jonka korjaamiseksi myös hoitokombinaatio CBT ja GET aikanaan kehitettiin. Tämän käsityksen mukaan potilaiden katsottiin uskovan virheellisesti sairastavansa somaattista sairautta ja teeskentelevän oireensa. Terapioilla pyrittiin poistamaan potilaan oletettu pelko rasituksen negatiivisista vaikutuksista, ja vähittäisellä liikunnan lisäyksellä oli tarkoitus auttaa häntä huomaamaan, ettei rasituksesta seuraisikaan hänen odottamaansa huonovointisuutta.[²¹][²⁵]

 

Nämä hoitomuodot ovat hyvin perustein poistumassa virallisista hoitosuosituksista eri puolilla maailmaa. CDC (Centers for Disease Control and Prevention, USA) on jo näyttänyt tässä mallia[²²], ja NICE (National Institute for Health and Care Excellence, UK) on ilmoittanut arvioivansa nykyiset suosituksensa perusteellisesti uudelleen sekä luovansa kokonaan uudet hoitosuositukset.[²³]

 

Meillä kaavaillaan nyt ensimmäistä kertaa kansallisia suosituksia kroonisen väsymysoireyhtymän hoitoon. Järkevintä on tehdä niistä saman tien ajanmukaiset ja oikein kohdistetut, sen sijaan että aloitettaisiin jo vanhentuneina poistuvista malleista ja päädyttäisiin muiden maiden tavoin käyttämään jälkikäteen aikaa sekä rahaa suositusten uudistamiseen ja vahinkojen korjaamiseen. Suomalaisten ei tule toistaa maailmalla tehtyjä virheitä vaan ottaa niistä ennemminkin opiksi.

 

Valviran tehtäviin ei oman ilmoituksennekaan mukaan kuulu hoitosuositusten laatiminen[²⁴]. Varmuudella voitaneen todeta, ettei niihin ainakaan kuulu hyödyttömien ja potentiaalisesti vahingollisten hoitojen yleinen suositteleminen. Kirjeen alussa mainitussa tiedotteessanne olette kuitenkin tehneet juuri niin. Uutisoimalla samassa yhteydessä ajantasaisten ja kansainvälisten hoitosuositusten mukaisesti CFS-potilaita hoitaneen lääkärin ammatinharjoitusoikeuden rajoittamisesta olette lähettäneet Suomen terveydenhuollolle järjenvastaisen ja potilasturvallisuutta vakavasti uhkaavan implisiittisen viestin: muilla kuin tehottomilla ja potentiaalisesti haitallisilla tavoilla hoitamisesta koituu tuntuvia kurinpidollisia seuraamuksia. Tämä viesti on selvästi kuultu, sillä potilaita ei enää juuri hoideta. Heidän hätähuutonsa sivuuttaminen olisi anteeksiantamatonta.

 

Nyt kun uusimmat tiedejulkaisut ovat tiedossanne, pyydämme kohteliaimmin teitä kantamaan vastuunne virheellisestä ja vaarallisesta tiedottamisestanne sekä julkaisemaan sille asianmukainen oikaisu.

 

 

Kiira Jaakkola ja Pauliina Lehtonen

 


[¹]   Valviran virheellistä tietoa sisältävä tiedote
       – Valvira, 5.9.2017 
       http://www.valvira.fi/-/kroonisen-vasymysoireyhtyman-hoidossa-tarvitaan-toimivaa-hoitopolkua

[²]   Uutisointi Lääkärilehdessä
      – Ulla Toikkanen,  5.9.2017
      http://www.laakarilehti.fi/ajassa/ajankohtaista/toimiva-hoitopolku-tarvitaan-krooniseen-vasymysoireyhtymaan/

[³]   PACE-Trialin julkaisu The Lancetissa
      – the PACE trial management group, helmikuu 2011
      http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(11)60096-2/fulltext

[⁴]   Time to Reject the PACE Study – käännös Läkartidningenissä julkaistusta artikkelista
      – Sten Helmfrid and Johan Edsberg syyskuu 2017
      https://www.researchgate.net/publication/320101462_Time_to_Reject_the_PACE_Study

[⁵]   Assessment of Individual PACE Trial Data: in Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome,             Cognitive Behavioral and Graded Exercise Therapy are Ineffective, Do Not Lead to Actual Recovery and         Negative Outcomes may be Higher than Reported
      – Mark Vink, tammikuu 2017                                          
https://www.researchgate.net/publication/312328779_Assessment_of_Individual_PACE_Trial_Data_in_Myalgic_EncephalomyelitisChronic_Fatigue_Syndrome_Cognitive_Behavioral_and_Graded_Exercise_Therapy_are_Ineffective_Do_Not_Lead_to_Actual_Recovery_and_Negati      

[⁶]   TRIAL BY ERROR: The Troubling Case of the PACE Chronic Fatigue Syndrome Study
      – David Tuller, 2015
      http://www.virology.ws/2015/10/21/trial-by-error-i/

[⁷]   Bad science misled millions with chronic fatigue syndrome. Here’s how we fought back
      – Julie Rehmeyer, syyskuu 2016
      https://www.statnews.com/2016/09/21/chronic-fatigue-syndrome-pace-trial/

[⁸]   Can patients with chronic fatigue syndrome really recover after graded exercise or          
       cognitive behavioural therapy? A critical commentary and preliminary re-analysis of the PACE trial
      – Kindlon, Matthees, McGrath, joulukuu 2016
      http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/21641846.2017.1259724?journalCode=rftg20&

[⁹]   Suomen Kuvalehti aiheesta
      – Haavisto, tammikuu 2017
      https://suomenkuvalehti.fi/jutut/tiede/miljoonia-maksanut-jattitutkimus-paljastui-roskaksi-yha-sairaammat-potilaat-julistettiin-parantuneiksi/

[¹⁰]   Studies on Cognitive Behavioral Therapy and Graded Exercise Therapy for ME/CFS are misleading
      – Sten Helmfrid, syyskuu 2016        https://www.researchgate.net/publication/309351210_Studies_on_Cognitive_Behavioral_Therapy_and_Graded_Exercise_Therapy_for_MECFS_are_misleading

[¹¹]  Reporting of harms associated with graded exercise therapy and cognitive behavioural therapy in       
      myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome
      – T Kindlon, 2011
      http://rme.nu/sites/rme.nu/files/harms_associated_with_get_kindlon_2011_bulletin_of_iacfs-me_0.pdf

[¹²]  Beyond Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome: Redefining an Illness
      – National Academies of Science Engineering Medicine, helmikuu 2015
      http://www.nationalacademies.org/hmd/Reports/2015/ME-CFS.aspx

[¹³]  A review on cognitive behavorial therapy (CBT) and graded exercise therapy (GET) in myalgic
      encephalomyelitis (ME) / chronic fatigue syndrome (CFS): CBT/GET is not only ineffective and not
      evidence-based, but also potentially harmful for many patients with ME/CFS
      – Twisk & Maes, 2009
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19855350

[¹⁴]  Treatment of myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome (ME/CFS), a multisystem disease,
      should target the pathophysiological aberrations (inflammatory and oxidative and nitrosative stress
      pathways), not the psychosocial "barriers" for a new equilibrium
      – Maes, 2010
https://www.researchgate.net/publication/42370192_Treatment_of_myalgic_encephalomyelitischronic_fatigue_syndrome_MECFS_a_multisystem_disease_should_target_the_pathophysiological_aberrations_inflammatory_and_oxidative_and_nitrosative_stress_pathways_n

[¹⁵]  Beyond Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome
      – Committee on the Diagnostic Criteria for Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome;
      Board on the Health of Select Populations; Institute of Medicine, helmikuu 2015
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK274235/

[¹⁶]  Primer for Clinical Practitioners, 2014 Edition
      http://iacfsme.org/portals/0/pdf/Primer_Post_2014_conference.pdf

[¹⁷]  Researchers identify biomarkers associated with chronic fatigue syndrome severity,
      – Stanford Medicine, 2017
      https://med.stanford.edu/news/all-news/2017/07/researchers-id-biomarkers-associated-with-chronic-fatigue-syndrome.html

[¹⁸]  Distinct plasma immune signatures in ME/CFS are present early in the course of illness
      – Science Advances, helmikuu 2015
      http://advances.sciencemag.org/content/1/1/e1400121.full

[¹⁹]  Mitochondrial DNA variants correlate with symptoms in myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue
      syndrome
      – Journal of Translational Medicine, tammikuu 2016
      https://translational-medicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12967-016-0771-6

[²⁰] B-Lymphocyte Depletion in Myalgic Encephalopathy/ Chronic Fatigue Syndrome. An Open-Label
      Phase II Study with Rituximab Maintenance Treatment
      – Fluge/Risa/Lunde/Alme/Rekeland/Sapkota/Kristofferssen/Sørland/Bruland/Dahl/Mella, heinäkuu
      2015
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26132314

[²¹] Science-Based Medicine,
      – Hall, huhtikuu 2017      
      https://sciencebasedmedicine.org/treating-chronic-fatigue-syndrome-with-cognitive-behavioral-therapy-and-graded-exercise-therapy-how-the-pace-trial-got-it-wrong/

[²²] CDC Removes Reference to Disputed ME/CFS Therapies From Website
      – Tuller, heinä 2017
      https://undark.org/2017/07/26/cdc-chronic-fatigue-graded-exercise/

[²³] Surveillance report 2017 – Chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis (or encephalopathy):
      diagnosis and management (2007) NICE guideline CG53
      – NICE, elokuu 2017
      https://www.nice.org.uk/guidance/cg53/resources/surveillance-report-2017-chronic-fatigue-syndromemyalgic-encephalomyelitis-or-encephalopathy-diagnosis-and-management-2007-nice-guideline-cg53-4602203537/chapter/Surveillance-decision

[²⁴] Tarja Holi, syyskuu 2017:
      Potilasturvallisuuden arviointi sekoittuu hoitosuositusten laatimiseen ja lääketieteellisen tutkimuksen
      näytönasteen arviointiin. -- Hoitosuositusten laatiminen tai lääketietellisten tutkimusten tieteellisen
      näytön arviointi ei kuulu Valviran tehtäviin.
      http://www.mediuutiset.fi/uutisarkisto/oikeus-kumosi-kiistellyn-laakarin-varoituksen-valvira-harkitsee-jatkotoimia-6676267

[²⁵] Treatment of CFS, Women and Health (Second Edition), 2013
      – Susan K. Johnson
http://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/graded-exercise-therapy

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

6Suosittele

6 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (1 kommentti)

Marko Parkkola

Minullahan kävi juuri niin päin, että ensin väsymyksrni tulkittiin masennukseksi. Tulkitisin itsekin asian väärin ensin.

Psykiatri kehotti lisäämään ulkoilua varovasti. Lähdin kävelylenkille ja normaalin ihmisen piristyessä moisesta, minun olotila romahti. Kokeilin useampaan kertaan ja aina sama lopputulos.

Palasin psykiatrille, joka kertoi minulle cfs:stä ja neuvoi kääntymään sen puolen asiantuntijan puoleen. Olin tutustunut cfs:än itsekin jo pari vuotta aiemmin. Sain diagnoosin cfs:stä, mutta tavalliset hoidot asiaan eivät tehonneet ja nythän Olli Polo ei saa enää harjoittaa lääkärintointaan, että se siitä sitten.

Mutta tosiaan GET ei toimi. Asia tuli testattua useaan otteeseen. Enkä ole suggestoinut itseäni uskomaan liikunnan vaaroista, sillä mielellään palaisin puntinnoston pariin, varsinkin kun minulla oli aiemmin hyt mahdollisuudet jopa penkkipunnerruksen sm-kisoihin.

Joskus suomalainen terveydenhoito Ei Vaan Osaa.

Toimituksen poiminnat